Badania nad prawidłową i przewlekłą chorobą ziarniniakową neutrofili wskazują na korelację tyrozynolowania tubuliny z komórkowym stanem redoks.

Specyficzna stymulacja tyrozynolowania tubuliny w ludzkich leukocytach polimorfojądrowych (PMN) jest indukowana syntetycznym peptydowym chemoatraktantem, N-formylo-metionylo-leucylo-fenyloalaniną (fMet-Leu-Phe), a ta stymulacja tyrozynolowania w PMN jest całkowicie hamowana w obecność różnych czynników redukujących. Dalsze badania mające na celu scharakteryzowanie mechanizmu stymulacji tyrozynolowania w PMN wykazały, że warunki hamujące wybuch oddechowy stymulują PMN, np. Atmosferę beztlenową lub dodatek przeciwutleniaczy, takich jak cysteamina, azydek lub kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy, również hamowały wywołaną peptydem stymulację tyrozynolowania w tych komórkach. Ponadto odczynnik sulfhydrylowy, N-etylomaleimid, powodował obniżoną tyrozyna- nację w spoczynkowym PMN i całkowicie hamował indukowaną przez FMet-Leu-Phe stymulację. W przeciwieństwie do tego dodatek diamidu, który preferencyjnie utlenia glutation komórkowy, znacznie pobudził tyrozynaję zarówno w spoczynkowym, jak i stymulowanym fMet-Leu-Phe PMN. Ponadto spoczynkowe poziomy tyrozynolowania u siedmiu pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową (CGD), których metabolizm oksydacyjny jest poważnie obniżony, były o 35-45% niższe (P mniejsze niż 0,01). Najbardziej uderzające, PMN od pacjentów z CGD nie zareagował na fMet-Leu-Phe lub jonofor Ca2 + A23187, które również wywoływały stymulację tyrozynolowania w normalnym spoczynkowym PMN. Błękit metylenowy znormalizował depresyjną tyrozyna- nację w spoczynkowym CGD PMN, chociaż nie powodował wzrostu tyrozynolo- wania w stymulowanym PMN. Wyniki te są zgodne z koncepcją, że charakterystyczna aktywacja metabolizmu oksydacyjnego i związane z tym zmiany stanu redoks w stymulowanym PMN są sprzężone z indukcją stymulacji tyrozynolowania tubuliny w tych komórkach.
[hasła pokrewne: program promocji zdrowia, peeling kawitacyjny jak często, szczepionka przeciw pneumokokom ]
[więcej w: jeździectwo naturalne, anka rancho, jazda naturalna ]