Kompleksy immunologiczne we wrodzonym i Natalowym zakażeniu wirusem cytomegalii

Występowanie krążących kompleksów immunologicznych badano u 31 pacjentów z zakażeniem wirusem cytomegalii (29 zakażonych w okresie płodowym i 2 z infekcją noworodkową) oraz 34 niezakażonymi kontrolami. Aktywność anty-komplementarna powyżej 1:20 wystąpiła w 34% (29/86) surowic testowanych z grupy zakażonej, w przeciwieństwie do 7,5% (3/40) w grupie kontrolnej (P <0,005). Przy badaniu za pomocą limfoblastoidalnej linii komórkowej (test komórek Raji) reaktywność w tych grupach wynosiła odpowiednio 45 (39/86) i 2,7% (1/36) (P <0,001). Korelacja wyników pomiędzy tymi dwoma testami zależnymi od dopełniacza wystąpiła w 75% próbek pobranych od zakażonej grupy. Częstotliwość reaktywności była wyższa w ciężkim zakażeniu wewnątrzmacicznym i podczas 1. roku życia równolegle ze wzorcami wirusowego wydalania i humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Charakterystyka fizykochemiczna wykazała, że substancje reaktywne w surowicy ulegają dysocjacji w kwasach i w testowanej próbce zawierały przeciwciała IgG 7S ze specyficznością cytomegalii (CMV). Krążące kompleksy immunologiczne były cięższe (18-22 S) w chorym, w przeciwieństwie do subklinicznie chorych zakażonych CMV, u których stwierdzono pośrednie kompleksy wielkości (12-16S). U trzech z czterech pacjentów z objawami, których upadek był spowodowany ciężką wrodzoną infekcją, ziarniste złogi immunoglobulin i C3 wykryto we wzorcu typowym dla kompleksów immunologicznych wzdłuż kłębuszkowej błony podstawnej kłębuszków. To, czy krążenie i odkładanie cięższych kompleksów immunologicznych przyczyniło się do niekorzystnego wyniku klinicznego, pozostaje nierozwiązane. Ze względu na dużą częstość występowania zarówno wrodzonych, jak i urodzeniowych infekcji CMV, określenie patogenetycznych potencjałów kompleksów immunologicznych o dużej i średniej wielkości jest wymagane do zaprojektowania bardziej skutecznych środków terapeutycznych.
[patrz też: atopowe zapalenie skory u dzieci, powiększanie biustu kwasem hialuronowym, usg kolana warszawa cena ]
[więcej w: xenna cena, venlafaxinum, renina angiotensyna aldosteron ]