Ocena opsonin z paciorkowcami grupy B w surowicy ludzkiej i króliczej metodą chemiluminescencji neutrofilów.

Czynniki istotne w obronie gospodarza przed paciorkowcami grupy B nie są dobrze poznane. Rola przeciwciał i dopełniacza w zapobieganiu poważnym zakażeniom przez te organizmy nie jest znana, ponieważ jak dotąd nie opracowano rzetelnej miary funkcjonalnej aktywności opsonicznej. Niedawno wykazano, że neutrofile wytwarzają chemiluminescencję po spożyciu cząstek stałych i że to zdarzenie można wykryć i określić ilościowo w ciekłym układzie scyntylacyjnym. Zaadaptowaliśmy procedurę chemiluminescencji, aby zbadać hiperimmunizowaną i ludzką surowicę królika na obecność opsonin z paciorkowcami grupy B. Paciorkowce grupy B typu Ia, II i III, które były opsonizowane w surowicy homologicznej, ale nie heterologicznej, wytwarzały pik w chemiluminescencji po dodaniu do normalnych ludzkich neutrofili. Aktywność taką korelowano, w każdym przypadku, z przyjmowaniem bakterii przez neutrofile i odkładaniem immunoglobulin i C3 na powierzchni bakterii, co wykryto przez pośrednią immunofluorescencję. W tym teście zbadano surowicę od skolonizowanych i chorych pacjentów pod kątem obecności opsonin w paciorkowcach grupy B typu Ia, II i III. Surowice matki często zawierały opsoniny specyficzne dla typu, które znajdowały się we frakcji IgG i które przechodziły przez łożysko, aby pojawiły się w sparowanych próbkach. 63% pacjentów skolonizowanych paciorkowcami grupy B miało opsoniny w surowicy do ich kolonizującego typu organizmu. W przeciwieństwie do tego żaden z 15 pacjentów z posocznicą lub zapaleniem opon mózgowych nie miał opsonin skierowanych przeciwko ich zakażającym szczepom. Dane te sugerują, że brak specyficznych dla typu opsonin dla paciorkowców grupy B może być jednym z ważnych czynników określających podatność gospodarza na ogólnoustrojową infekcję szczepami tej grupy.
[przypisy: lista skierowań do sanatorium, atopowe zapalenie skory u dzieci, anka rancho ]
[podobne: rozex krem cena, polocard opinie, medycyna pracy kluczbork ]