Pacjenci i pobieranie próbek

Znalezione obrazy dla zapytania biopsja nerkiNeutrofile i surowicę krwi obwodowej izolowano od sześciu pacjentów ze SLE podczas aktywności aktywnej (SLEDAI-2K> 8), a następnie nieaktywnej (SLEDAI-2K <3). SLE został zdiagnozowany zgodnie z kryteriami klasyfikacji American College of Rheumatology z 1982 r. Z 1997 r. Skontrolowano sześć dopasowanych pod względem płci i wieku osób zdrowych. Biopsje nerki uzyskano od sześciu pacjentów z aktywnym proliferacyjnym LN. Biopsje nerki, uzyskane od pacjenta z rakiem nerki, pacjent z minimalną zmianą choroby i pacjent z błoniastą nefropatią służyły jako kontrole. Biopsje skóry uzyskano od trzech pacjentów z aktywnym krążkowatym toczniem, zarówno z aktywnego uszkodzenia, jak i normalnej skóry każdego pacjenta. Jako kontrolę zastosowano nietkniętą tkankę skórną od trzech zdrowych osób. Próbki ludzkiej skóry od zdrowych osobników zastosowano do wyizolowania fibroblastów pierwotnej ludzkiej skóry (HSF) . Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników. Protokół badania był zgodny z Deklaracją Helsińską. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich metod można znaleźć w internetowych materiałach i metodach uzupełniających.

[więcej w: jeździectwo naturalne, anka rancho, jazda naturalna ]